Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlédnutí za rokem 2011

19. 1. 2012

 ROK 2011...

 … byl pro Fenix plný zajímavých událostí. Zkusili jsme a  zase ukončili spolupráci s farností kostela sv. Ludmily; oni nám umožnili zkoušet na faře v Jugoslávské ulici č. 27 a my jsme na oplátku jako Fenix (a  také Laetitia, která je hlavním sborem Dr. Romana Michálka) účinkovali v  květnové Noci kostelů. Fenix však nemá problém kde zkoušet: zázemí poskytuje  sama zakladatelka sboru u sebe doma. Jen při generálních zkouškách s  doprovázejícími hudebníky si musíme jednorázově domluvit větší  prostoru.

  Když započítám i  zmíněné vystoupení v hudební části programu Noci kostelů u sv. Ludmily,  realizovali jsme 9 koncertů, z toho 2 ve spolupráci s jiným sborem (Laetitia, sbm. Roman  Michálek, a dětský sbor ZUŠ Štefánikova, sbm. Tereza Bystřická) a 3 na naší „domovské scéně“, totiž na Karlově. Zásadní událostí byla obnovená premiéra Brixiho Corony 8. října. Předpremiéra Corony se konala u příležitosti výročí 20  let od založení Karmelitánského nakladatelství v kostele sv. Fabiána a  Šebestiána. Ani v tomto roce jsme nevynechali naše „letní turné“ aneb vystoupení  typu „hrady a zámky“. Mám na mysli červencové koncerty, 2 v Třeboni a 1 v Písku,  z toho jeden třeboňský věnovaný tradičně madrigalům. Naopak nezapočítávám  výpomoc 6 členů Fenixu (Jiřina, Líba, Marie, Honza Malý, Michal, Jakub) při Rybově České mši vánoční pod taktovkou Romana Michálka, jejíž provedení se  přesunulo z kostela sv. Ludmily do Českého muzea hudby; z uvedených 6 členů Fenixu 5 zpívalo Rybovku ten den podruhé, poprvé v barvách sboru ČVUT (a někteří se určitě zúčastnili i Rybovky 23.3. ve tři u Karlova mostu, která se konala  navzdory souběhu s pohřbem Václava Havla).

  Jako původně chrámový  sbor jsme opět také vypomohli karlovskému kostelu se zpívanou částí bohoslužeb –  celkem 5x. Na Karlově jsme také zpívali při zádušní mši za Laca, jak jsme říkali  Ladislavu Valentovi, zakládajícímu členu někdejšího kvartetu Fenix. Ve středu 28.12. se šest členů Fenixu, takže komorní výběr z komorního sboru, podílelo na hudební části smutečního rozloučení s Pavlou Tesařovou v kostele sv. Martina ve zdi na Praze 1; na varhany nás doprovázel Vojtěch  Esterle.

  Naše instrumentální spolupráce (varhany,  klávesy,  cembalo) v průběhu roku zahrnovala jak osvědčeného varhaníka karlovarského kůru  Ing. Karla Vítka, tak pana Petra Mašlaně (i další hudebně nadané členy jeho  rodiny), Martina Moudrého při výjezdech z Prahy, Terezu Flanderovou na vánočním  koncertě a Víta Aschenbrennera při představeních Corony. Premiéru Corony  doprovázeli: první housle – Magdalena Malá, druhé housle – Blanka Karnetová, violoncello – Petr Malíšek, cemballo – Vít Aschenbrenner, pozitiv – Petr Mašlaň. V Třeboni a Písku nás doprovázeli osvědčení Fautores Flautae. Taneční ukázky včleněné do pořadu Poslední Rožmberk připravila a se členy Fenixu nacvičila  Alice Šimerová. Na vánočním koncertě se k osvědčeným instrumentalistům (el.  klávesy – Tereza Flanderová, první housle – Jaroslav Hájek, druhé housle – Roman Konečný,  violoncello – Dana Sommerová, flétna a hoboj – Simona Švástová), přidala na tympány a triangl Zuzana Kubů.

  Dne 24.4.2011 s námi poprvé zpíval Milan Horniecký, na předpremiéře Brixiho Corony 1.10. se přidal Ladislav Cigler. Na premiéře Corony promluvil karmelitán pater Vojtěch Kodet. Za pohoštění na rautu v prostorách Muzea české policie po premiéře vděčíme Petr Nedvědovi. Pokud bylo někde potřeba  průvodní slovo, postaral se o něj kronikář sboru Jakub Brunner. O sólové party  se dělila naše vůdčí sopranistka Blanka Bezdíčková s hosty jako je Ludmila Nová (mezzosoprán) a Lucie Valentová (alt), na předvánočním koncertu se sólem vystoupil Ladislav Cigler (tenor) už jako člen Fenixu, Jan Zelenka (bas) jako  volně spolupracující (ex)člen a další členové sboru. Co se programové skladby týče, zpívali jsme kromě  „staré“ Gounodovy mše také náročnější a zdobnější Casatiho Koncertní mši (Messa  concertata). Vánoční program jsme obohatili o cizojazyčné koledy včetně anglických. Vrcholnou událostí sezóny i dosavadní hudební dramaturgie Fenixu byla premiéra Corony stellarum duodecim na Karlově, zachycená na CD i DVD. Tuto hudební událost jsme dovedli k úspěšné realizaci díky mimořádnému nasazení všech sboristů i sbormistra, včetně času věnovaného přípravě na letním víkendovém soustředění ve středisku Cesty ve Stříteži nedaleko Strakonic. Novou zkušeností  byl benefiční koncert (a zároveň první repríza Corony) u sv. Jiljí ve prospěch sester dominikánek, jak vzhledem k charakteru akce, tak vzhledem k prostorám kostela. Nečekanou událostí, která přišla v den našeho předvánočního koncertu  18.12., bylo úmrtí Václava Havla, spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Československa i České republiky, symbolu Sametové revoluce r. 1989 a následné obnovy svobody a demokracie v naší zemi. Z naší několikeré účasti na  bohoslužbách bylo jistě nejzáslužnější zpívání českých koled a Tiché noci na  Štědrý den odpoledne. A protože bychom rádi v novém roce při letním turné  navázali na letošní úspěch rožmberského pořadu (Poslední Rožmberk k výročí úmrtí Petra Voka), vytiskla nám Anna ještě v závěru roku velkou hromadu madrigalů, starých i nových, abychom se jimi mohli zaobírat ve volných chvílích a abychom z  nich mohli v novém roce 2012 ve spolupráci se sbormistrem sestavit nový  pořad.

 Jakub Brunner, kronikář Fenixu,  29.12.2011