Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoční koncert 2009

23. 2. 2010

 FENIX zpívá koledy
 Fenix poprvé vystoupil za řízení sbm. Dr. Romana Michálka a stálo to za to. Práce zralého hudebníka a jeho zkušenosti, to vše se v dobrém projevilo na naší první společné akci pro veřejnost, na vánočním či lépe řečeno předvánočním koncertu Fenixu tradičně uspořádaném v kostele na Karlově. Dobrá přípravná a průpravná práce se bohatě vyplatila a ohlasy na koncertní vystoupení příznivě hodnotily kvalitativní skok ve zvuku sboru i dramaturgické kompozici. 
     Aby vše vyznělo jistě a přesvědčivě, slavnostně i radostně, bylo třeba po řadě sborových nácviků provést generálku sboru s doprovázejícími hudebníky, kterými byli flétnistka Simona Švástová,violoncellistka Dana Sommerová, houslista Jaroslav Hájek a varhaník Jan Popelka. Těmto obětavým a zdatným muzikantům patří velký dík za celkové vyznění. Stejně obětavě jako tito hosté zaskočil Zdeněk Čermák, který se ujal vstupního „Rorate caeli“ od historických varhan a pak plynule přešel vypomáhat basové sekci, kde jsme velmi přivítali i nasazení Jendy Obdržálka, nového člena sboru. Blanka Bezdíčková zpívala krásné a dobře připravené sopránové sólo, další sólové hlasy patřily Marii Bláhové (soprán) a Petru Nedvědovi (tenor).
     Na blogu ČESKÉ SBORY Unie českých pěveckých sborů najdete i celé kronikářovo veršování FENIX NAČECHRÁVÁ PEŘÍ, z něhož tu uvádím zkrácenou ochutnávku z plné délky 72 veršů:

Generál přehlídce velí,
Michálek zas generálce,
držte prosím všechny palce,
ať zvládneme program celý.
 
Koncert se jak bleskem blíží,
nutno zvládnout sóla, souhru,
chceme vítězství, ne prohru,
odpovědnost nás teď tíží.
 
(…) Zdeněk Čermák - poklad pravý,
jeho bas je znělý, zdravý,
jistě živ jest z dobré stravy,
to mi intuice praví.
 
Zas zaskočí, vypomůže,
tento ušlechtilý muž,
který sotva ví dnes už,
že dáme sólistům růže.
 
(…) Sbormistr vše v klidu zvládá,
rukou pevnou máchne zase,
naučí tě v krátkém čase,
co je rytmu a not vláda.
 
Každý doufá, každý věří
v zážitek hudební krásy,
která jistě přečká časy,
Fenix načechrává peří!
 
     Tolik sborový poeta a nyní, jak to dopadlo. Nad očekávání, tak bych shrnul své pocity. Kostel zaplněn diváky, soustředěná pozornost od první skladby (Rorate – sólista se sborovou ozvěnou), potlesk po Blančině sólu, zájem o přednesené verše (Václav Renč – dvě ukázky z jeho básnické kompozice Popelka nazaretská), závěrečný potlesk vyžadující přídavek, osobní gratulace příznivců jednotlivých sboristů, to vše potěšilo sbormistra i sbor. Konalo se, L.P. 2009, na třetí adventní neděli 13. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, jak jsem svým neumělým veršem zachytil v básničce, z níž opět vyjímám kratší ukázku z plného počtu 44 veršů:
 
FENIX ZPÍVÁ KOLEDY
 
(…) Co jsem chtěl říct, pravil jsem vám,
víc povědět nesvedu,
adventní jsme pěli písně
i nějakou koledu.
 
Některé upravil Krček,
jiné jsme si přidali,
cvrkali jsme jako cvrček,
libozvučně zpívali.
 
Rorate a odpovědi
střídají se velmi krásně,
sóla, instrumenty, sbory,
ke slovu přijdou i básně.
 
     Těšíme se i na zpívání při bohoslužbě na Štědrý den; budou to české koledy v úprava pana prof. Čestmíra Staška. Od ledna nás pak čeká nová práce, náročnější duchovní skladby pro zpívání chrámové i koncertní a také opět, jak pevně doufáme, ta světská část přezdívaná „vystoupení pro hrady a zámky“, totiž nácvik písní kavalírských, furiantských, ba i pijáckých.

     Nezkrácený příspěvek a celá veršování najdete na adrese: http://fenix.zpivame.cz

 Sepsal kronikář sboru (-: Jakub Brunner :-) dne 21.12.2009